اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی فروشگاه : تهران،
تهرانپارس ، خیابان شهید امیر الهی (216 شرقی) پلاک 110

درب استیل 22312121-021 مجتمع درب سنگسر

تلفن

  • ۲۲۳۱۲۱۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

فکس

  • ۲۲۳۱۱۴۱۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۳۱۱۱۵۸ ۰۰۹۸

دفتر مرکزی

 • فروشگاه : تهران،
  تهرانپارس ، خیابان شهید امیر الهی (216 شرقی) پلاک 110